• Miten syvänukutus ja kevytnukutus eroavat toisistaan ja kumpi kannattaa valita?

Syvänukutus vai kevytnukutus

Unexi syvänukutus (yleisanestesia), soveltuu kaiken pituisiin hammashoitoihin:

 • Syvänukutuksessa nukutaan tasaisesti koko hammashoidon ajan, eikä toimenpiteen aikana olla hereillä.
 • Anestesialääkäri antaa hoidon yhdessä anestesiahoitajan kanssa.
 • Laajoissa hammastoimenpiteissä syvänukutus on aina suositeltavin vaihtoehto, joka soveltuu myös lapsipotilaille.
 • Syvänukutusta kannattaa harkita erityiseti silloin kun hoito kestää tunteja, nielu on herkkä (yökkäilytaipumus) tai jos hammashoidon hajut ja äänet kasvattavat pelkoa ja jännitystä.
 • Syvänukutuksen jälkeen potilas pääsee yleensä toisen saattamana kotiin 1-2 tunnin kuluttua heräämisestä.
 • Viime vuosina useimmat ovat valinneet laadukkaan syvänukutuksen (yleisanestesian).

Unexi kevytnukutus (sedaatio) on yleisanestesiaa kevyempi anestesialääkärin antama hoito:

 • Kevytnukutus väsyttää ja rentouttaa sekä auttaa voittamaan pelon ja kivun. Lääkerentoutus toimii siten, että potilas saa jännitystä ja kipua lievittäviä lääkkeitä suoneen, mutta ei ole kokonaan tajuton. Lääkityksen jälkeen ei kuitenkaan välttämättä muista kovin tarkasti hammashoidon tapahtumia, (mistä monenkaan mielestä ei ole haittaa).
 • Oleellista kevytnukutuksessa on, että potilas on hereillä, mutta pystyy rentoutumaan.
 • Kevytnukutus soveltuu aikuisten lyhyisiin, 1-2 tunnin kestoisiin hammastoimenpiteisiin, joiden jälkeen voi yleensä kotiutua toisen saattamana alle tunnin kuluessa.
 • Kevytnukutus on hinnaltaan hieman edullisempi, koska välineitä ja anestesiahenkilöitä on vähemmän.
 • Kevytnukutuksen etuna ja suhteellisen nopea saatavuus.
 • Sedaatio on käyttökelpoinen vaihtoehto aikuisten lyhyissä hammastoimenpiteissä, kun sopii olla puoliksi hereillä

Kysymys: "Eräs hammasasema tarjosi vain yhdenlaista nukutusta, tarkoittivatkohan he syvänukutusta vai kevytnukutusta?"

Jos hammasasema tarjoaa vain yhdenlaista anestesiaa, kutsutaan sitä usein nimellä "nukutus". Varmista silloin erikseen kysymällä onko kyseessä sedaatio vai yleisanestesia. Polikliininen syvänukutus on sopiva vaihtoehto kaikenpituisiin toimenpiteisiin, kevytnukutus (suonilääkitys eli lääkerentoutus) on usein hyvä ja hinnaltaan edullinen vaihtoehto lyhyissä 1-2 tunnin hammastoimenpiteissä. Potilaan kannattaa miettiä näiden kahden nukutuksen eroa ja sitä haluaako kevytnukutuksen vai syvänukutuksen. Kumpikin on yhtä turvallinen, mutta ne ovat kuitenkin erilaisia.

Unexi hammasnukutus tarjoaa molemmat vaihtoehdot.

Anestesialääkärin antamina hoitoina molemmat ovat turvallisia

Kummankin jälkeen pääsee kotiin nopeasti omin jaloin kävellen samanlaisessa kunnossa ja kotiutuksessa tarvitaan toinen aikuinen saattajaksi, eikä esim. autoa saa ajaa 24 tuntiin.